Halvdagskurser med inriktning apportering

Kurstillfällen för dig som har stadga, avlämningar och inkallning på din hund. Hundarna kommer att få se andra hundar jobba och behöver klara av att vara i grupp. Här kommer vi träna olika moment inom jakten och slipa på delar inför jaktprov. Instruktör alla tillfällena är Stina

Dirigering
Här bygger vi vidare på dirigeringsträningen och lägger till hinder och störning. Vi diskuterar  "handling" och hur vi går vidare i vår träning. 

Datum:       
Inga datum för tillfället

450 kronor/ekipage och tillfälle
Max 4 deltagare

Markering
Här arbetar vi i svårare och varierad terräng.  Vi lär oss hur vi får hunden kvar i rätt område. Vi använder här dummies och dummykastare.

Datum:

Inga datum för tillfället

450 kronor/ekipage och tillfälle
Max 4 deltagare